پنجرهٔ نور

برنامه ای جدید برای افغانان

تماس با ما

شما می‌توانید با ما برای اطلاعات تماس بگیرید یا به ما بازخورد بدهید. شاید شما یک سوال دارید - لطفا احساس کنید به ما بپرسید، ما خوشحالیم که با شما صحبت کنیم

۰۰۱۹۰۲۵۹۳۱۰۳۵
our email address